Incloem a les especialitats tractades pels membres del despatx, les ārees generals, centrades en el Dret Civil, Mercantil i Penal, així com altres de sectorials de gran importāncia, que es troben directament lligades a les anteriors, com el Dret Laboral i el Tributari.

Tanmateix, la firma s'ha incorporat decididament a l'ārea de les noves tecnologies amb especial incidčncia en els camps de la signatura electrōnica, protecciķ de dades i comerį electrōnic, sectors en els que es compta amb l'assessorament  i colˇlaboraciķ d'especialistes informātics que complementen els serveis legals, amb els anālisis tčcnic dels sistemes informātics als que indisolublement es refereix la legislaciķ en la matčria.